książka plebiscyt regulamin czytanie dziewczynka na książce siedzi

Regulamin Plebiscytu na najlepszą książkę dla dzieci „Aktywne Czytanie WOW”, zwanego dalej „Plebiscytem”. 

Informacje ogólne

Organizatorem Plebiscytu jest firma B2B Mind, właściciel blogów: Tylko dla Mam oraz Aktywne Czytanie – książki dla dzieci, zwanym dalej „Organizatorem”. 

W plebiscycie może wziąć udział wydawnictwo publikujące książki dla dzieci lub osoby wydające książki dla dzieci w systemie self-publishing, zwane dalej „Zgłaszającym”.

Zgłoszenia dokonują osoby reprezentujące wydawnictwo lub autorzy (po wcześniejszym uzgodnieniu takich działań ze swoim wydawnictwem).

Założeniem Plebiscytu jest wybór książek, które rodzice z grupy Aktywne Czytanie na Facebooku i czytlenicy wyżej wymienionych blogów, mieli okazję przeczytać, przetestować z dziećmi – promocja czytelnictwa. 

Plebiscyt jest okazją do zaprezentowania pięknych książek dla dzieci, ale też możliwością uzyskania informacji zwrotnej od rodziców zaangażowanych w czytanie dzieciom. 

Zgłoszenie do plebiscytu 

Zgłoszenia można dokonać w dniach 1.02.2020-28.02.2020.

Do Plebiscytu zgłaszać można tylko książki wydane w 2018 i 2019 roku. 

Konieczne jest mailowe zgłoszenie przez formularz online i przesłanie 1 egz. książki do UK (adres zostanie podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia).

W pierwszej turze głosowania zaprezentowanych zostanie max. 25 książek w danej kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji książek już na etapie zgłoszeń mailowych i poinformowania Zgłaszającego o przyjęciu lub odrzuceniu danego tytułu np. z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń w danej kategorii lub innych zastrzeżeń.

O przyjęciu lub odrzuceniu danego tytułu Zgłaszający zostanie powiadomiony najpóźniej 28 lutego (to ostateczny termin zgłaszania książek do Plebiscytu). Wtedy też zostanie podany adres wysyłki egzemplarza książki biorącego udział w Plebiscycie na adres organizatora.

Preselekcji (jeśli taka będzie konieczna) dokonuje Anna Jankowska, autorka bloga AktywneCzytanie.pl, organizatorka Plebiscytu, administratorka grupy Aktywne Czytanie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do powołania składu Jury złożonego z blogerów książkowych działających min. od roku w grupie Aktywne Czytanie, gdyby nasunęły się jakiekolwiek wątpliwości przy wyborze książek na etapie preselekcji.

Kategorie wiekowe

W tym roku mamy 10 kategorii wiekowych. Zgłosić można maksymalnie jeden tytuł w danej kategorii wiekowej. 

 • 0-12 miesięcy
 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • 4-5 lat
 • 6-7 lat
 • 8-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat
 • 16-18 lat 

Jeśli Zgłaszający uważa, że dany tytuł mieści się w więcej niż jednej kategorii wiekowej, do Zgłaszającego należy decyzja, która z nich jest optymalna, ponieważ zgłaszać można tylko jeden tytuł w danej kategorii. 

W konkursie biorą udział pojedyncze tytuły. Jeśli książka jest częścią większej serii, do Plebiscytu można zgłosić jeden konkretny tytuł z serii.

Kalendarz głosowań i grupy wiekowe

Plebiscyt trwa od 15 kwietnia do 31 października 2020r. W tym czasie odbędą się dwie tury głosowań.

Pierwsza tura (kwiecień-wrzesień 2020) – wybieramy 3 książki spośród max. 25 propozycji.

Druga tura (październik 2020) – wybieramy 1 książkę w danej kategorii, spośród 3 propozycji, które zwyciężyły w pierwszej turze. 

Głosowania w pierwszej turze (3 z mx. 25 książek w każdej kategorii) odbędą się w konkretnych miesiącach:

Przebieg głosowania 

Głosowanie odbywa się w grupie Aktywne Czytanie na FB za pomocą ankiety przygotowanej przez Organizatora (administratora grupy). Może też być w formie ankiery na stronie bloga AktywneCzytanie.pl

W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych (np. awaria FB), głosowanie zostanie przeniesione na inny termin i odbędzie się przy pomocy formularzy online dostępnych na blogu AktywneCzytanie.pl. O takich sytuacjach Organizator będzie informował na bieżąco. 

Pierwsza tura 

Wybór 3 spośród max. 20 (może być mniej) zgłoszonych tytułów w danej kategorii, zgodnie z terminami opisanymi w kalendarzu głosowań. 

Książki zgłoszone do pierwszej tury zostaną pokazane i opisane na zdjęciu zbiorowym w grupie Aktywne Czytanie FB min. 7 dni przed głosowaniem. Uczestnicy grupy będą mieli potem 4 dni na zagłosowanie w ankiecie. 

Książki, które przejdą do drugiej tury (po 3 z każdej kategorii), zostaną zrecenzowane na blogu AktywneCzytanie.pl, zaprezentowane w grupie Aktywne Czytanie na FB i Instagramie Ksiazki_AktywneCzytanie. 

Zgłaszający wyróżnione tytuły otrzymają prawo do wykorzystania w celach promocyjnych logo: „Książka polecana przez Aktywne Czytanie” (na okładkę, stronę internetową itp.)

Druga tura 

Przez cały październik 2020 r. odbywać się będą dwudniowe głosowania finałowe (w sumie 10), polegające na wyborze jednej książki w danej kategorii, spośród trzech wytypowanych w pierwszej turze. 

Finałowe (październikowe) głosowania w danej kategorii trwać będą max. 2 dni. W trakcie trwania głosowań, widoczne będą zdjęcia książek i ankieta w ogłoszeniach w grupie Aktywne Czytanie na FB. 

Tytuły, które zbiorą największą ilość głosów uczestników grupy Aktywne Czytanie, otrzymają dyplom potwierdzający zwycięstwo w Plebiscycie w danej kategorii oraz prawo do wykorzystania w materiałach promocyjnych związanych ze zwycięskim tytułem, logo „Aktywne Czytanie WOW!”. W sumie będzie to 10 książek – po jednej w każdej kategorii. 

Na blogu AktywneCzytanie.pl ukaże się zestawienie książek polecanych przez rodziców, tych, które zwyciężą w Plebiscycie. 

Zwycięskie tytuły zostaną pokazane filmowo w recenzji podsumowującej plebiscyt. Film ukaże się w grupie Aktywne Czytanie na FB, będzie dostępny na YT oraz na blogu Aktywne Czytanie. 

Kto wybiera i jak? 

Wyboru dokonują uczestnicy grupy Aktywne Czytanie – książki dla dzieci na FB, głosując na podstawie ankiet z tytułami książek przypisanych do danej kategorii.

Informacje dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników i Zgłaszających. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu lub dokonania zmian w terminach głosowań, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności np. problemy techniczne. 

Pisemne skargi ze strony Zgłaszających, związane z uzasadnionymi podjerzeniami nieprawidłowości w przebiegu Plebiscytu, powinny zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: blog@aktywneczytanie.pl 

Skargi rozpatruje Organizator, a decyzja o sposobie rozpatrzenia jest ostateczna. Organizator konkursu informuje skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie spory i roszczenia związane z Plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), każda osoba biorąca udział w Plebiscycie jako Zgłaszający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu.

Dodatkowo, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail i innych danych w celu profilowania i wysyłania ofert marketingowych do niego.

Administratorem danych osobowych jest B2B Mind. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie B2B Mind. Podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z organizatorem i wyłącznie za jego zgodą.

Regulacja RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego, ma on:

 • dostęp do swoich danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • wnioskowanie o usunięcie danych;
 • możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Aby skorzystać ze swoich praw należy zgłosić się pod adres blog@aktywneczytanie.pl

O wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decyduje organizator w zgodzie z prawem polskim.

Aktywne Czytanie – książki dla dzieci