książka plebiscyt regulamin czytanie dziewczynka na książce siedzi

Regulamin Plebiscytu na najlepszą książkę dla dzieci „Aktywne Czytanie WOW”, zwanego dalej „Plebiscytem”. 

Informacje ogólne

Organizatorem Plebiscytu jest firma B2B Mind, właściciel blogów: Nie Tylko dla Mam oraz Aktywne Czytanie – książki dla dzieci i młodzieży, zwanym dalej „Organizatorem”. 

W plebiscycie może wziąć udział wydawnictwo publikujące książki dla dzieci lub osoby wydające książki dla dzieci w systemie self-publishing, zwane dalej „Zgłaszającym”.

Zgłoszenia dokonują osoby reprezentujące wydawnictwo lub autorzy (po wcześniejszym uzgodnieniu takich działań ze swoim wydawnictwem). Organizator zastrzega sobie też prawo nominacji książek, które nie zostały wcześniej zgłoszone.

Założeniem Plebiscytu jest wybór książek, które społeczność  (grupa Aktywne Czytanie na Facebooku i czytelnicy wyżej wymienionych blogów), mieli okazję przeczytać, przetestować z dziećmi – promocja czytelnictwa. 

Plebiscyt jest okazją do zaprezentowania wartościowych książek dla dzieci, ale też możliwością uzyskania informacji zwrotnej od rodziców zaangażowanych w czytanie dzieciom. Traktujemy to jako formę zabawy i kolejnej okazji do porozmawiania o książkach, nie jakąś wielką rywalizację, bo wiadomo, że gusta czytelników są różne. 🙂 

Zgłoszenie do plebiscytu 

Zgłoszenia można dokonać do 15 czerwca 2024.

Do Plebiscytu zgłaszać można tylko książki wydane w 2023 roku.

Konieczne jest zgłoszenie przez formularz online i przesłanie 3 zdjęć zgłoszonej książki. Zdjęcia proszę przesłać na adres: blog@aktywneczytanie.pl.

Udział w plebiscycie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Te książki zostały wybrane Waszymi głosami w Plebiscycie Aktywne Czytanie WOW! w zeszłym roku.  

Zaglądamy do wszystkich kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji książek już na etapie zgłoszeń mailowych i poinformowania Zgłaszającego o przyjęciu lub odrzuceniu danego tytułu np. z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń w danej kategorii lub z innych powodów.

O przyjęciu lub odrzuceniu danego tytułu Zgłaszający zostanie powiadomiony max. w ciągu tygodnia od wysłania formularza zgłoszeniowego.

Preselekcji (jeśli taka będzie konieczna) dokonuje Anna Jankowska, autorka bloga AktywneCzytanie.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do powołania składu Jury złożonego z blogerów książkowych, redaktorów, korektorów, bibliotekarzy działających min. od roku w grupie Aktywne Czytanie, gdyby nasunęły się jakiekolwiek wątpliwości przy wyborze książek na etapie preselekcji.

Kategorie wiekowe

Zgłosić można maksymalnie jeden tytuł w danej kategorii wiekowej. 

 • 0-2 lata
 • 3-5 lat
 • 6-8 lat
 • 9-12 lat
 • 13-15 lat
 • Young Adult 

Jeśli Zgłaszający uważa, że dany tytuł mieści się w więcej niż jednej kategorii wiekowej, do Zgłaszającego należy decyzja, która z nich jest optymalna, ponieważ zgłaszać można tylko jeden tytuł w danej kategorii. 

W plebiscycie biorą udział pojedyncze tytuły. Jeśli książka jest częścią większej serii, do Plebiscytu można zgłosić jeden konkretny tytuł z serii.

Kalendarz głosowań

Plebiscyt trwa do 15 września 2024. W tym czasie odbędą się głosowania w ankiecie on-line na wybrane tytuły danej kategorii.

Zwycięża tytuł, który uzyska łącznie najwięcej głosów w ankiecie on-line.  

Głosownie promowane będzie w grupie Aktywne Czytanie na FB, na blogu Aktywne Czytanie i na Instagramie Aktywne Czytanie.

Tytuł z największą liczbą głosów zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Aktywne Czytanie w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania.

W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych (np. awaria serwera, awaria FB itp.), głosowanie zostanie przeniesione na inny termin i odbędzie się przy pomocy formularzy online dostępnych na blogu AktywneCzytanie.pl. O takich sytuacjach Organizator będzie informował na bieżąco. 

Książki zgłoszone do Plebiscytu w poszczególnych kategoriach, znajdą się na blogu Aktywne Czytanie z zestawieniu zgodnym z kategorią wiekową (opis + zdjęcie). Tu też będzie informacja o głosowaniu.

Link do zestawienia + zdjęcia i informacje o Plebiscycie znajdą się także w grupie Aktywne Czytanie na FB, Instagramie Aktywne Czytanie (relacje, post lub rolki) z informacją o sposbie głosowania.

Wyniki głosowania

Tytuły, które zbiorą największą ilość głosów uczestników grupy Aktywne Czytanie, otrzymają prawo do wykorzystania w materiałach promocyjnych związanych tylko ze zwycięskim tytułem, logo „Aktywne Czytanie WOW!”.  

Na blogu AktywneCzytanie.pl ukaże się osobne zestawienie książek polecanych przez rodziców, tych, które zwyciężą w Plebiscycie. 

Wszystkie zgłoszone do plebiscytu tytuły, zostają jako zestawienia na blogu Aktywne Czytanie, będzie można je polecać i wracać do nich przypominając o wartościowych książkach. 

Kto wybiera i jak? 

Wyboru dokonuje społeczność Aktywnego Czytania, głosując przez SMS lub w ankiecie on-line na tytuły książek przypisanych do danej kategorii.

Tak to wyglądało w zeszłym roku.

Informacje dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników i Zgłaszających. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu lub dokonania zmian w terminach głosowań, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności np. problemy techniczne. 

Pisemne skargi ze strony Zgłaszających, związane z uzasadnionymi podejrzeniami nieprawidłowości w przebiegu Plebiscytu, powinny zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: blog@aktywneczytanie.pl 

Skargi rozpatruje Organizator, a decyzja o sposobie rozpatrzenia jest ostateczna. Organizator konkursu informuje skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie spory i roszczenia związane z Plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), każda osoba biorąca udział w Plebiscycie jako Zgłaszający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu.

Dodatkowo każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail i innych danych w celu profilowania i wysyłania ofert marketingowych do niego.

Administratorem danych osobowych jest B2B Mind. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie B2B Mind. Podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z organizatorem i wyłącznie za jego zgodą.

Regulacja RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego ma on:

 • dostęp do swoich danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • wnioskowanie o usunięcie danych;
 • możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Aby skorzystać ze swoich praw, należy zgłosić się pod adres blog@aktywneczytanie.pl

O wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decyduje organizator w zgodzie z prawem polskim.

Aktywne Czytanie – książki dla dzieci